Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vplyv a špecifiká komunikácie v kontexte významu čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v období hospodárskej krízy v SR

Drgová Alexandra
článok