Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami

Hanák Róbert
článok