Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007

Sipková Ľubica
článok