Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí

Kršeková Marianna
článok