Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Odlišnosti záväzkovej časti slovenského Obchodného zákonníka po roku 1993 od českého Obchodného zákonníka

Sabo Mikuláš
článok