Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC

Kozovský Dušan
článok