Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť

Zachar Ninčák Lucia
kniha