Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data Envelopment Analysis

Huska Martin
kniha