Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Ekonometrické modelovanie vybranej problematiky (Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť)

Kompauerová Mária
kniha