Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v zamestnávateľskom subjekte, náklady na vzdelávanie a ich účelnosť

Kakašová Lýdia
kniha