Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Osobitosti vedenia účtovníctva v cestovných kanceláriach (nevyhnutnosť poznať problematiku CK)

Sviečková Zuzana
kniha