Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve

elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-3074-3