Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku

Rusiňák Peter
článok