Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Kľúčové kompetencie pre znalostnú spoločnosť I: analýza teoretických modelov a prístupov

Mesárošová Margita
článok