Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

[Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]

Šúbertová Elena
článok