Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja

Štefko Róbert
článok