Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data envelopment analysis

Huska Martin
článok