Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Využitie finančných derivátov na zabezpečenie úrokového a kurzového rizika vo výrobnom podniku

Rakár Tomáš
kniha