Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Využitie štatistickej a fraktálovej analýzy pri vyjadrení finančného rizika spojeného s obchodovaním na komoditných trhoch

Beňo Miroslav
kniha