Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Systém hodnotenia, motivácie a odmeňovania zamestnancov v obchodnej spoločnosti so spotrebným tovarom

Žulevičová Michaela
kniha