Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

Brixová Janette
kniha, ISBN: 978-80-225-3313-3