Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu

Pittner Ján
článok