Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska ( dôsledky pozície Bratislavy pre vývoj jej priestorovej štruktúry)

Korec Pavol
článok