Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Význam rodovo citlivého rozpočtovania vo vzťahu k dotácii na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť verejných vysokých škôl

Belkovicsová Daša
článok