Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania

Havettová Miroslava
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-3132-0