Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy

Kováčová Miroslava
kniha, ISBN: 978-80-225-3369-0