Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja.

Stanek Vojtech
článok