Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Vedeckovýskumná činnosť Katedry matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti aktuárskych vied 1994 - 2012

Fecenko Jozef
elektronická kniha