Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Analýza odpisov dlhodobého majetku v účtovnej jednotke a jeho účtovné zobrazenie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva

Barčíková Eva
kniha