Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte

Holková Vieroslava
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-3787-2