Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Dubielová Veronika
kniha, ISBN: 978-80-8168-020-5