Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam - príklad na Wasonovej selekčnej úlohe

Jurkovič Marek
článok