Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Elektronické obchodovanie, resp. postup audítora pri overovaní finančných výkazov účtovnej jednotky realizujúcej svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom počítačovej siete

Kareš Ladislav
článok