Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Porovnanie inovačnej politiky ako súčasti hospodárskej politiky vo vybraných krajinách EÚ

Polák Peter
kniha