Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Teoretické a praktické východiská uplatnenia akruálneho princípu pri účtovaní nákladov a výnosov

Svítková Katarína
kniha