Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied

Ondrejková Krčová Ingrid
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-3872-5