Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému

Ľapinová Erika
elektronická kniha, ISBN: 978-80-557-0696-2