Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Aplikácia metód ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov v danom odvetví

Fabinyová Radka
kniha