Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Komparácia možností financovania mikropodnikov a malých podnikov v Slovenskej republike a vo vybranej krajine Európskej únie

Magulová Romana
kniha