Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vzťah medzi ekonomickým rastom a príjmovými nerovnosťami obyvateľstva vybraných krajín

Plauterová Daniela
kniha