Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy

Piovarčiová Veronika
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4309-5