Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Komparácia a konvergencia inovačných systémov Slovenska, Európskej únie a vybraných krajín sveta

Gonda Vladimír
článok