Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

elektronická kniha

Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny

Šimo Dušan
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4336-1