Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela

Gejdošová Slavomíra
článok