Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien

Dluhoš Martin
kniha