Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov

Mičudová Tatiana
článok