Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe

Kareš Ladislav
kniha, ISBN: 978-80-225-4493-1