Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Faktory účinného využitia informačných a komunikačných technológií ovplyvňujúce konkurencieschopnosť trhových služieb v SR

Hušek Miroslav
kniha