Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS

Ballová Martina
kniha