Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zhodnotenie vplyvu svetovej finančnej krízy na požiadavky kapitálovej primeranosti finančných inštitúcií

Katríková Daniela
kniha